English-Turkish translations for bombard:

bombardıman etmek · other translations

bombard bombardıman etmek

And by bombarding these edges

Ve bu kenarları bombardıman ederek