English-Turkish translations for bombing:

bomba, bombalı · bombalama · bombardıman · bombacı · other translations

bombing bomba, bombalı

No, no, no, you know something about this bomb or at least you think you do.

Hayır, hayır, hayır. Bomba hakkında bir şey biliyorsun ya da en azından bildiğini düşünüyorsun.

You mean like a bomb?

Bir bomba gibi mi?

A perfect plan: two bags, two bombs one offender, the anarchist dancer, the ideal culprit.

Mükemmel bir plan: iki çanta, iki bomba. .bir suçlu, anarşist bir dansçı. İdeal bir suçlu.

Click to see more example sentences
bombing bombalama

There is no such thing as political murder, political bombing, or political violence.

Siyasi cinayet, siyaset bombalama veya siyasi şiddet diye bir şey yok.

But we're investigating this bomb.

Ama biz bu bombalamayı araştırıyoruz.

Well, technically, that was a bombing.

Şey, teknik olarak, bu bir bombalama.

Click to see more example sentences
bombing bombardıman

There's heavy bombing.

Ağır bombardıman var.

We tested with light bombing.

Hafif bombardıman ile test ettik.

Heavy bombing over Cherbourg as usual, sir and now near Caen.

Her zamanki gibi Cherbourg üstünde ağır bombardıman şimdi de Caen yakınında.

Click to see more example sentences
bombing bombacı

And you the bomb man.

Ve sen de bombacı adamsın.

First, coordinated suicide bombings around the world, now this.

Önce dünya çapında intihar bombacıları şimdi de bu.

Name's ian hargrove, some genius bomb maker.

Adı Ian Hargrove. Dahi bir bombacı.