English-Turkish translations for bone:

kemikler, kemik, kemikli · kemik doku · iskelet · eklem · other translations

We also found translations for word bone in Turkish.

bone kemikler, kemik, kemikli

I just thought maybe you'd like some milk, for some strong bones.

Sadece belki bazı güçlü kemikler için, biraz süt istiyorum düşündüm.

Hey, Bones, look at this bone.

Hey Bones, şu kemiğe bak.

But now Muscle, bone, blood.

Ama şimdi, kas, kemik kan.

Click to see more example sentences
bone kemik doku

Alex, this tumor has its hooks in bone and tissue, in organs and veins.

Alex, bu tümör var kemik ve doku içindeki kanca, organları ve damarlarında.

I've already collected textile, tissue and bone samples.

Kumaş, doku ve kemik örneklerini zaten toplamıştım.

Evidence of bone and tissue.

Kemik ve doku örnekleri.

Click to see more example sentences
bone iskelet

All those stuffed animals, old bones and mummies.

Tüm bu pelüş hayvanlar, yaşlı iskeletler ve mumyalar

Bone is a motherfucker, Chuckles.

İskelet bir orospu çocuğu, Chuckles.

bone eklem

Bone, muscle, joint, me.

Kemik, kas, eklem; benim.