English-Turkish translations for boob:

meme · göğüslü, göğüs · other translations

boob meme

Yeah, your boobs look good, your life is perfect, and I'm going to die alone.

Evet, memelerin güzel görünüyor, mükemmel bir hayatın var ve ben de yalnız öleceğim.

Come on. You read "Boobs" magazine.

Hadi ama sen "Memeler" dergisi okuyorsun.

Hey, are the boobs real, man?

Hey, memeleri gerçek mi adamım?

Click to see more example sentences
boob göğüslü, göğüs

All I want is a loft in SoHo, weekend in the Hamptons, and a pair of big, fake American boobs.

Ben istiyorum Tüm SoHo bir çatı, Hamptons hafta sonu, ve büyük, sahte Amerikan göğüsler bir çift.

Two girls, four boobs, one Dan Humphrey.

İki kız dört göğüs ve Dan Humprey.

And the boobs, by the way, exact copies of mine.

Ve göğüsler, bu arada, benimkilerin tam bir kopyası.

Click to see more example sentences