English-Turkish translations for book:

kitapçık, kitap · defter · ayırmak · kayıt · yer ayırmak · rehber · tutmak · cilt · liste · rezervasyon yaptırmak, rezervasyon yapmak · rezerve ettirmek · senaryo · kitapçı · kitabi · other translations

book kitapçık, kitap

Give me like a book report about this, and then you can go home early.

Kitap hakkında bir rapor ver bana, ve sonra da erkenden evine git.

It's a good book!

Çok iyi bir kitap.

But first, I'm gonna need that book.

Ama önce, o kitabı almam gerek.

Click to see more example sentences
book defter

He says something about a book.

Defter hakkında bir şey söyledi mi?

Jake, give me the book now.

Jake, hemen ver o defteri bana.

It's just an empty book.

Sadece boş bir defter.

Click to see more example sentences
book ayırmak

I booked that a week ago, before he died.

Bir hafta önce yer ayırtmıştım. Ölmeden önce.

I'm booked for this life!

Bu hayat için yer ayırttım!

I've booked two tickets.

Evet. İki bilet ayırttım.

Click to see more example sentences
book kayıt

One last story for the record books.

Son bir hikaye kayıt için kitaplar.

Isn't this his record book?

Kayıt defteri, değil mi?

Give me the log book.

Bana kayıt defterini ver.

Click to see more example sentences
book yer ayırmak

I booked that a week ago, before he died.

Bir hafta önce yer ayırtmıştım. Ölmeden önce.

But I also booked two tickets to Rio de Janeiro, right the next day.

Ama aynı zamanda bende yer ayırttım hemen ertesi gün Rio de Janeiro iki bilet

I booked that a week ago.

Bir hafta önce yer ayırtmıştım.

Click to see more example sentences
book rehber

No, I'm not a human phone book, Alex.

Ben bir telefon rehberi Değilim Alex, Hayır.

Here's a book, a big telephone book.

İşte bir kitap. Koca bir telefon rehberi.

Where's that last year's phone book?

Geçen yılın telefon rehberi nerede?

Click to see more example sentences
book tutmak

That book is all that keeps him alive.

Onu hayatta tutan tek şey o kitap.

The book, keep it safe.

Kitap Onu güvende tut.

A hairdresser was booked to see Annie today. She's been cancelled, too. By phone? Yeah.

Bugün Annie için bir kuaför tutulmuştu. O da iptal edildi. Telefonla mı?

Click to see more example sentences
book cilt

The protagonist memorized an entire volume and became the book itself

Baş kahraman bütün bir cildi ezberlemiş ve kendisi kitap olmuştu.

There's a leather-bound book. It's red.

Kırmızı, deri ciltli bir kitap var.

I've got us booked for shangri-la facials and mani-pedis.

Shangri-la cilt bakımı ve manikür-pedikür için adımıza yer ayırttım.

Click to see more example sentences
book liste

There was another book on her list.

Listesinde başka bir kitap daha vardı.

Isn't this book I'm writing nothing but a detailed list?

Bu yazdığım kitap sadece ayrıntılı bir liste değil mi?

The Guinness Book of World Records has listedThriller as the biggest-selling album of all time.

Guinness Rekorlar Kitabı, Thriller'ı tüm zamanların en çok satan albümü olarak listeye aldı.

Click to see more example sentences
book rezervasyon yaptırmak, rezervasyon yapmak

Kinney has it booked for some mystery guest.

Kinney bazıları için rezervasyon yaptıran gizem konuk.

She booked a whitewater rafting trip.

Nehirde bir rafting rezervasyonu yaptırmış.

Nunas, we've got a booking for you.

Nunalar, sizin için bir rezervasyon yaptık.

Click to see more example sentences
book rezerve ettirmek

Uh, unfortunately, we're fully committed, and the city's booked.

Ne yazık ki, tamamen doluyuz. Ve şehir de rezerve edildi.

Dude, Clam Bar. Booked for an entire month.

Dostum, Midye Bar, bir ay boyunca rezerve edildi.

It's booked for a wedding.

Düğün için rezerve edildi.

Click to see more example sentences
book senaryo

You for director and Julia for book.

Yönetmenlik için sen, senaryo için Julia.

Books and lyrics, music and directed by George M. Cohan.

Senaryo, söz ve besteler ve yönetmen George M. Cohan.

book kitapçı

Which would mean, he ordered books from this bookstore.

Ki bu da demektir ki, bu kitapçıdan kitap sipariş etti.

Jewish Book-keeper Savaged By Young Sex Maniac.

Yahudi kitapçı, Seks Manyağı tarafından katledildi.

book kitabi

FlLEMON'S ESSAY BOOK

FILEMON'UN DENEME KİTABI