English-Turkish translations for bookcase:

kitaplık · other translations

bookcase kitaplık

Bookcase is a good place to hide a camera.

Kitaplık kamerayı saklamak için güzel bir yer.

I've seen better constructed dorm room bookcases.

Daha iyi yapılanmış yurt odası kitaplıkları gördüm.

A tumbled bookcase, a drug bust and a phone call.

Düşen kitaplık uyuşturucu baskını ve bir telefon araması.

Click to see more example sentences