English-Turkish translations for booked:

ayrılmış · yeri ayrılmış · rezerve edilmiş · other translations

booked ayrılmış

I booked that a week ago, before he died.

Bir hafta önce yer ayırtmıştım. Ölmeden önce.

I'm booked for this life!

Bu hayat için yer ayırttım!

I've booked two tickets.

Evet. İki bilet ayırttım.

Click to see more example sentences
booked yeri ayrılmış

I booked that a week ago, before he died.

Bir hafta önce yer ayırtmıştım. Ölmeden önce.

But I also booked two tickets to Rio de Janeiro, right the next day.

Ama aynı zamanda bende yer ayırttım hemen ertesi gün Rio de Janeiro iki bilet

I booked that a week ago.

Bir hafta önce yer ayırtmıştım.

Click to see more example sentences
booked rezerve edilmiş

Uh, unfortunately, we're fully committed, and the city's booked.

Ne yazık ki, tamamen doluyuz. Ve şehir de rezerve edildi.

Dude, Clam Bar. Booked for an entire month.

Dostum, Midye Bar, bir ay boyunca rezerve edildi.

It's booked for a wedding.

Düğün için rezerve edildi.

Click to see more example sentences