English-Turkish translations for booking:

rezervasyon · rezervasyon yaptırmak · yer ayırtma · other translations

booking rezervasyon

And I'm guessing that's why our club owner was so forgetful about the band he'd booked.

Ve bizim kulüp sahibi çok unutkan oldu neden olduğunu tahmin ediyorum grup hakkında o rezervasyonu.

Yeah, company booked me in a suite at a four-star hotel.

Evet, şirket beni rezervasyonu Dört yıldızlı otelde bir suit.

That means bumper advance booking, house full.

Bu tampon önceden rezervasyon, ev tam demektir.

Click to see more example sentences
booking rezervasyon yaptırmak

Kinney has it booked for some mystery guest.

Kinney bazıları için rezervasyon yaptıran gizem konuk.

She booked a whitewater rafting trip.

Nehirde bir rafting rezervasyonu yaptırmış.

Nunas, we've got a booking for you.

Nunalar, sizin için bir rezervasyon yaptık.

Click to see more example sentences
booking yer ayırtma

That's not a booking.

Bu yer ayırtma değil.