English-Turkish translations for bookmaker:

bahis · other translations

bookmaker bahis

A little bookmaking, some loansharking, extortion, like that.

Biraz tefecilik, biraz müşterek bahis, işte bunun gibi şeyler.

Cirela, part of Janero's organization, was testifying against Janero in an upcoming trial for bookmaking and tax evasion.

Janero örgütünün bir parçası olan Cirela, müşterek bahis ve vergi kaçırma davasında, Janero aleyhine şahitlik yapacaktı.

Small-time booster, bookmaker type.

Ufak hırsızlıklar yapar, bahis oynatırdı.

Click to see more example sentences