English-Turkish translations for bookseller:

kitapçı · other translations

bookseller kitapçı

You think you've made them believe you're a harmless old bookseller.

Sence kendini, onlara zararsız, yaşlı bir kitapçı olduğuna inandırdın mı?

Knut Hamsun thanks you for the German Booksellers'Award.

Knut Hamsun, "Alman Kitapçıları Ödülü" için sizlere teşekkür ediyor.

Warsaw, Bookseller's Club

Varşova, Kitapçılar Lokali

Click to see more example sentences