English-Turkish translations for bookshelf:

kitap rafı · raf · other translations

bookshelf kitap rafı

No, not just one book, I can fit a whole bookshelf under them.

Hayır, sadece bir kitap değil, tüm bir kitap rafını sığdırabilirim.

Is there a bookshelf on your first floor?

İlk katında bir kitap rafı var?

You built that bookshelf incorrectly!

O kitap rafını yanlış yaptın.

bookshelf raf

No, not just one book, I can fit a whole bookshelf under them.

Hayır, sadece bir kitap değil, tüm bir kitap rafını sığdırabilirim.

Is there a bookshelf on your first floor?

İlk katında bir kitap rafı var?

You built that bookshelf incorrectly!

O kitap rafını yanlış yaptın.