English-Turkish translations for boom:

· patlama · patlamak · çıkış · hızla büyümek · geliştirmek · other translations

boom

Yes. Everybody loves a baby That's why I'm in love with you Pretty baby, boom

Evet. Herkes sever bir bebeği İşte bu yüzden seviyorum ben seni Güzel bebek, güm

A worker mixed the wrong chemicals, and boom!

Bir işçi yanlış kimyasalları karıştırır ve bum!

It's "boom," but it's not done.

Bu "patlama" da ama bitmedi.

Click to see more example sentences
boom patlama

There's always a boom tomorrow.

Yarın her zaman bir patlama olur.

Guys, did you see that boom?

Çocuklar, bu patlama gördünüz mü?

It's "boom," but it's not done.

Bu "patlama" da ama bitmedi.

Click to see more example sentences
boom patlamak

And then, something went boom.

Ve sonra, bir şey patladı.

Cannon answered, boom-boom, cannons said Come here, come here,

Top patladı, bum-bum Top "Buraya gel, buraya gel" dedi

That's the fastest population boom in history.

Bu tarihteki en hızlı nüfus patlaması.

Click to see more example sentences
boom çıkış

And, boom, comes on a commercial, and, bam, there's me.

Ve bum, bir reklam çıkıyor ve bum, işte ben.

Boom, boom, in and out.

Bam! Bam! gir ve çık!

boom hızla büyümek

So it's booming.

Yani, hızla büyüyor.

boom geliştirmek

Maxim's and Le Boeuf sur le Toit did a booming business.

Maxim'in Yeri ve Le Boeuf sur le Toit'nın işleri gelişiyordu.