English-Turkish translations for booster:

güçlendirici · destekçi · other translations

booster güçlendirici

Just a little tobacco booster.

Sadece ufak bir tütün güçlendirici.

I've bought many games, many memory booster exercises.

Bir sürü oyun aldım, hafıza güçlendirici egzersizler aldım.

One, two, three, four boosters.

Bir, iki, üç, dört güçlendirici.

Click to see more example sentences
booster destekçi

He's a booster.

O bir destekçi.