English-Turkish translations for boot:

bot · çizme · ayakkabı · bagaj · açılış · other translations

boot bot

I bought a brand-new suit, I bought new shiny red boots,

Yeni bir takım elbise aldım. Yeni parlak kırmızı botlar aldım.

There appears to be a pair of boot prints here.

Burada bir çift bot izi var gibi görünüyor.

We found a boot print.

Evet, bir bot izi bulduk.

Click to see more example sentences
boot çizme

She looks good in that white dress and those little white boots.

O beyaz elbise ve beyaz çizmeler içinde çok güzel görünüyor.

And I want his boots too.

Ve ben istiyorum onun da çizme.

Risky investment is like a pair of platform boots.

Riskli yatırım bir çift dolgu topuklu çizme gibidir.

Click to see more example sentences
boot ayakkabı

Risky investment is like a pair of platform boots.

Riskli yatırım bir çift topuklu ayakkabıya benzer.

This print, it looks like it's half wolf and half boot.

Bu ayak izleri, sanki yarı kurt izi, yarı ayakkabı gibi.

Look, Charlotte, it's boot polish.

Bak, Charlotte. Ayakkabı cilası.

Click to see more example sentences
boot bagaj

Dead girl in the boot, Jack.

Bagajda ölü bir kız, Jack.

Hope there's no bomb in the boot.

Umarım bagajda bomba yoktur. Bomba mı?

What's in the boot, John?

Bagajda ne var, John?

Click to see more example sentences
boot açılış

Sakharam, open the boot quickly.

Sakharam, bagajları hızlıca açın.