English-Turkish translations for bootlegger:

içki kaçakçısı · kaçakçı., kaçakçı · other translations

bootlegger içki kaçakçısı

He's a dirty, lying bootlegger!

O, pis, yalancı bir içki kaçakçısı!

What are you, a retired bootlegger?

Nesin sen, emekli içki kaçakçısı mı?

Are you a bootlegger?

Sen içki kaçakçısı mısın?

Click to see more example sentences
bootlegger kaçakçı., kaçakçı

A time when getting a drink meant secret doors, Gangsters, and bootleggers.

Bir zamanlar içki demek gizli kapılar, gangsterler ve kaçakçılar demekmiş.

Son of a bootlegger, Tommy Gallagher.

Bir kaçakçının, Tommy Gallagher'ın oğlu.

The guy's a bootlegger.

Bu herif bir kaçakçı.

Click to see more example sentences