English-Turkish translations for bootless:

boş · other translations

bootless boş

Great Caesar Doth not Brutus bootless kneel?

Ulu Sezar. Brütüs bile boşuna yalvardıktan sonra.

Doth not Brutus bootless kneel?

Brutus bile boşuna yalvardıktan sonra.