English-Turkish translations for booty:

ganimet · kalça · popo · other translations

booty ganimet

Yes. We'll get you a big, thick booty.

Evet, sana koca, kalın bir ganimet bulacağız.

Live music, and plenty of booty for kids.

Canlı müzik, ve çocuklar için pek çok ganimet.

So much booty!

Bu kadar ganimet!

Click to see more example sentences
booty kalça

Good lord, look at that booty.

Yüce Tanrım, şu kalçalara bak.

No booty licking.

Kalça yalamak yok.

Big country booty!

Büyük şehir kalçası!

Click to see more example sentences
booty popo

That tiny booty!

O minik popo!..

You're like the booty-nator. You know, the booty-nator

Aynı popo avcısı gibisin. bilirsin aynı booty-nator