English-Turkish translations for borderland:

sınır · other translations

borderland sınır

Why would a plane be in a borderland like this?

Neden bir uçak böyle bir sınır ülkesine gelmek istesin?

Aren't you Yupa Miralda, the best swordsman in the borderlands?

Siz sınır ülkeleri'nin en iyi kılıçustası Yupa Miralda değilmisiniz?