English-Turkish translations for boredom:

sıkıntı · can sıkıntısı, can sıkıntısı. · bıkkınlık · other translations

boredom sıkıntı

The usual: big square building filled with boredom and despair.

Her zamanki gibi. Sıkıntı ve umutsuzluk dolu büyük bir bina.

This is an epic boredom crisis.

Bu bir epik can sıkıntısı bunalımı.

Then, out of curiosity boredom, who knows what

Sonra meraktan sıkıntıdan, ya da kim bilir neden

Click to see more example sentences
boredom can sıkıntısı, can sıkıntısı.

This is an epic boredom crisis.

Bu bir epik can sıkıntısı bunalımı.

First it's love, and then boredom.

Önce aşk ve sonra da can sıkıntısı.

The same unbelievable boredom and frustration

Aynı inanılmaz can sıkıntısı ve hüsran.

Click to see more example sentences
boredom bıkkınlık

Oh, then definitely boredom.

O zaman kesinlikle bıkkınlık.