English-Turkish translations for boring:

sıkıcı · can sıkıcı · delik · other translations

boring sıkıcı

And I am sure that a boring girl like you won't have a boyfriend even then.

Eminim o zaman da yine senin gibi sıkıcı bir kızın erkek arkadaşı olmayacak.

Very boring and ordinary.

Çok sıkıcı ve sıradan.

This is getting so boring.

Bu sıkıcı olmaya başladı.

Click to see more example sentences
boring can sıkıcı

This is so boring.

Bu çok can sıkıcı.

It's boring, but it's real evidence.

Can sıkıcı ama gerçek bir kanıt.

New York is boring.

New York can sıkıcı.

Click to see more example sentences
boring delik

And anyway, I found him a big bore.

Ve zaten, onu büyük bir delikte buldum.

Is that a large-bore I.V.?

Bu serum geniş delikli mi?

I'm inserting two large-bore ivs,

İki geniş delikli serum takıyorum.