English-Turkish translations for borne:

doğmuş · kaynaklı · other translations

borne doğmuş

You were born to be a wonderful wife and a mother.

Sen harika bir ve anne olmak için doğdun.

No, this is all your mistake my even being born.

Hayır, bu tamamen senin hatan. Hatta doğmuş olmam bile.

So when my sister was born my mum loved her most.

Bu yüzden kız kardeşim doğduğunda annem en çok onu sevdi.

Click to see more example sentences
borne kaynaklı

My actions were a mistake, borne of lies, manipulation.

Benim eylemler, bir hata vardı yalan kaynaklı, manipülasyon.

Okay, well, shigella is food-borne.

Tamam, shigella besin kaynaklı bir bakteri.