English-Turkish translations for borrow:

almak · ödünç almak · borç almak · other translations

borrow almak

I'll borrow the money and we'll pay him back later.

Ondan ödünç para alacağım ve sonra geri ödeyeceğim.

The project was abandoned months ago, so I, uh, borrowed it.

Proje aylar önce terk edilmişti, Bu yüzden onu ödünç aldım.

I'm going to borrow him. Okay?

Onu ödünç alıyorum, tamam mı?

Click to see more example sentences
borrow ödünç almak

I'll borrow the money and we'll pay him back later.

Ondan ödünç para alacağım ve sonra geri ödeyeceğim.

The project was abandoned months ago, so I, uh, borrowed it.

Proje aylar önce terk edilmişti, Bu yüzden onu ödünç aldım.

What do you mean, to borrow?

Yani ödünç almak için mi? Evet

Click to see more example sentences
borrow borç almak

I borrowed some money last night, and I'm paying you back.

Dün gece biraz borç aldım ve şimdi geri ödüyorum.

You've come here to borrow money, haven't you?

Buraya borç almak için geldin, değil mi?

You came here to borrow money.

Borç para almak için geldin.

Click to see more example sentences