English-Turkish translations for boss:

patron · şef · patronluk yapmak · müdür · kontrol etmek · other translations

boss patron

I think your boss is lying to me which is very, very bad news for you.

Sanırım patronun bana yalan söyledi bu da senin için çok ama çok kötü bir haber.

Look, boss, it wasn't my fault.

Bak patron, benim hatam değildi.

Oh, so now you're the boss.

Oh, yani şimdi patron sensin.

Click to see more example sentences
boss şef

He calls everyone boss, or chief or little buddy, which makes no sense at all.

O herkese patron, şef ya da küçük dostum diyor ki hiç mantıklı değil.

Boss, I've got something.

Şef, bir şeyler buldum.

You're the boss now, chief.

Patron artık sensin, şef.

Click to see more example sentences
boss patronluk yapmak

Boss, what are you doing here?

Patron, sen burada ne yapıyorsun?

Who made you boss?

Seni kim patron yaptı?

Were you doing something for your boss?

Patronun için bir şeyler mi yapıyordun?

Click to see more example sentences
boss müdür

What do you mean, boss?

Ne demek istiyorsun müdür?

Boss, come on, will you?

Hadi müdür, sen de gel.

He's my boss!

O benim müdürüm!

Click to see more example sentences
boss kontrol etmek

Lin, go check on your old boss.

Lin, gidip eski patronunu kontrol et.