English-Turkish translations for botanist:

botanikçi · botanist · other translations

botanist botanikçi

Your boss works for the Mandarin you think, but Tony says you're a botanist.

Patronun sence Mandarin için mi çalışıyor? Tony senin botanikçi olduğunu söyledi.

Looks like our weekend botanist had some practice.

Bizim hafta sonu botanikçi bazı pratik varmış gibi görünüyor.

But a forensic botanist confirmed the killers possessed a small amount of Shea's Lounge.

Ama adli botanikçi, katillerde az bir miktar, Shea'nın Salonu olduğunu doğruladı.

Click to see more example sentences
botanist botanist

Your boss works for the Mandarin, you think? But Tony says you're a botanist. So

Patronunun Mandarin için çalıştığını düşünüyorsun ama Tony senin bir botanist olduğunu söyledi.

Cherrie's a legendary jam maker and Hugo's an ex-botanist.

Cherrie inanılmaz bir reçelcidir. Hugo ise eski bir botanist.