English-Turkish translations for botheration:

dert · sıkıntı · other translations

botheration dert

At least, this one won't bother us anymore.

En azından bu bize artık dert olmayacak.

Don't bother her, all right?

Onu dert etme, tamam mı?

Don't bother, Bruce.

Dert etme, Bruce.

Click to see more example sentences
botheration sıkıntı

Books and bother killed my mother.

Kitaplar ve sıkıntı annemi öldürdü.

But murdering people leaves a lot of fuss and bother behind.

Ama insanları öldürmek arkada çok fazla yaygara ve sıkıntı bırakır.

Don't bother. Correct.

Sıkıntı yok doğru