English-Turkish translations for bottle:

şişe · içki · şişelemek · biberon · şişeye koymak · şişeye doldurmak · emzik · other translations

bottle şişe

Kate, why don't you get, like, a bottle of water or a coffee or something?

Kate, neden bir şişe kahve ya da su gibi bir şey almıyorsun?

And a nice bottle of wine.

Ve bir şişe iyi şarap.

It's a nice bottle, too.

Ve de hoş bir şişe.

Click to see more example sentences
bottle içki

But I have bought you a bottle.

Ama sana bir şişe içki aldım.

I've bought a bottle.

Bir şişe içki aldım.

But that's not fair, 'cause the bottles were mine!

Ama bu hiç adil değil, çünkü içkiler benimdi!

Click to see more example sentences
bottle şişelemek

What about all these weird little bottles?

Peki ya bu garip küçük şişeler nedir?

These bottles have been coming in every hour on the hour.

Şu şişeler, her saat ama her saat, gelip gidiyor.

These little bottles are good for the diaper bag.

Bu küçük şişeler bebek çantası için iyi.

Click to see more example sentences
bottle biberon

There's a jar and a bottle in the bag.

Çantada bir kavanoz ve bir biberon var.

Or a feeding bottle.

Ya da bir biberon.

Bottle, pacifier, fresh diaper?

Biberon, emzik, temiz bez?

Click to see more example sentences
bottle şişeye koymak

Kirsten, put a bottle of aquavit on the last table.

Kirsten, son masaya da bir şişe aquavit koy.

And open that bottle and pour us a glass.

Bir de şu şişeyi açıp bize bir bardak su koy.

bottle şişeye doldurmak

The bottle's almost full and I'm still going.

Şişe neredeyse doldu, ve ben hala devam ediyorum.

bottle emzik

Bottle, pacifier, fresh diaper?

Biberon, emzik, temiz bez?