English-Turkish translations for boulevard:

bulvar · other translations

boulevard bulvar

All units, be advised, suspect vehicle headed south on Henry Ford Boulevard.

Tüm birimler. Dikkatli olun. Şüpheli araç Henry Ford Bulvarında güneye gidiyor.

Officer requesting backup, Parsons Boulevard.

Memur destek talep ediyor, Parsons Bulvarı.

I got a hot song for "Queens Boulevard".

Queens Bulvarı için harika bir şarkım var.

Click to see more example sentences