English-Turkish translations for bouncer:

fedai · other translations

bouncer fedai

Because I am not a bouncer and this is not a nightclub.

Çünkü ben bir fedai değilim ve burası da gece kulübü değil.

Richard Caldrone may have been a nightclub bouncer but never a security guard.

Richard Caldrone gece kulübünde fedai olabilir, ama hiç bir zaman güvenlik görevlisi olmadı.

Grizz, dotcom, thank you for pretending To be bouncers.

Grizz, Dotcom, fedailer gibi davrandığınız için sağ olun.

Click to see more example sentences