English-Turkish translations for bovine:

sığır · other translations

bovine sığır

That is a healthy bovine cell.

Bu sağlıklı bir sığır hücresi.

Ochterlony came back bovine, pig and lamb.

Analizlere göre sığır, domuz ve kuzu.

His word: "Bovine".

Sığır" onun lafı.