boyfriend's

And they were great together, But now he's my boyfriend, and we're all friends.

Ve birlikte harikalar,. .ama artık o benim erkek arkadaşım, ve hepimiz arkadaşız.

Everyone thinks Ben is your boyfriend, but he's not, he's a doctor, isn't he?

Herkes, Ben'i sevgilin sanıyor, ama değil, o bir doktor, değil mi?

He's not my boyfriend and i already did and he wouldn't do anything.

O benim erkek arkadaşım değil. Ayrıca zaten söyledim ve hiçbir şey yapmadı.

Yeah, he's my boyfriend, I tell him everything.

Evet, o benim erkek arkadaşım, ona her şeyi söylerim ben.

He's not even my boyfriend anymore.

O artık benim erkek arkadaşım bile değil.

Okay, so he's not your boyfriend or anything, right?

Yani o senin sevgilin falan değil, değil mi?

There's an old man dead and his boyfriend is all dead.

Bir yaşlı adam öldü ve onun erkek arkadaşı da öyle.

But you have a boyfriend. It's the same thing.

Fakat senin de bir erkek arkadaşın var, aynı şey.

Yes. And he's got a new boyfriend.

Evet ve yeni bir erkek arkadaşı var.

He's not my boyfriend, he's my husband:

O benim erkek arkadaşım değil, kocam.