English-Turkish translations for boyfriend:

arkadaş · erkek arkadaş · sevgili · other translations

boyfriend arkadaş

I don't know if you have a boyfriend or a girlfriend but, if you have some free time

Bir erkek arkadaşın ya da bir kız arkadaşın var bilmiyorum ama, eğer biraz boş vaktin varsa

No, he's not my boyfriend.

Hayır, o erkek arkadaşım değil.

She's got a boyfriend now.

Şimdi bir erkek arkadaşı var.

Click to see more example sentences
boyfriend erkek arkadaş

I don't know if you have a boyfriend or a girlfriend but, if you have some free time

Bir erkek arkadaşın ya da bir kız arkadaşın var bilmiyorum ama, eğer biraz boş vaktin varsa

I'm not your boyfriend, I'm your friend.

Ben senin arkadaşınım, erkek arkadaşın değil.

She got a new boyfriend.

Yeni bir erkek arkadaşı var.

Click to see more example sentences
boyfriend sevgili

No, honey, this is a boyfriend from a long time ago.

Hayır. Tatlım, bu çok uzun süre öncesinden bir sevgili.

Yes, a boyfriend.

Evet, bir sevgili.

To be honest, have you ever treated me as your boyfriend?

Dürüst olmak gerekirse,.. Bana hiç sevgili gibi davrandın mı?

Click to see more example sentences