English-Turkish translations for boyish:

çocuksu, çocukça · other translations

boyish çocuksu, çocukça

He has clear blue eyes and a boyish face.

Berrak mavi gözleri ve çocuksu bir yüzü var.

Your favorite glee club instructor, the dreamy and boyish Mr. Cory Radison!

En sevdiğiniz Glee Kulübü öğretmeni, müthiş ve çocuksu Bay Cory Radison!

Look at that boyish face.

Şu çocuksu surata bir bakın.

Click to see more example sentences