English-Turkish translations for bracelet:

bilezik · Bileklik · kelepçe · other translations

bracelet bilezik

Wish I could take her a real nice present like a gold ring or bracelet.

Altın bir yüzük ya da bilezik gibi güzel bir hediye götürebilsem keşke.

He gave me a bracelet, and kissed my hand.

Bana bir bilezik verdi ve elimi öptü.

It's a day bracelet.

Bu bir gün bileziği.

Click to see more example sentences
bracelet Bileklik

Now give me the bracelet.

Şimdi bana bilekliği ver.

It's a bracelet, that's all.

Bu bir bileklik, hepsi bu.

Did he give you that bracelet?

Sana o bilekliği o mu verdi?

Click to see more example sentences
bracelet kelepçe

You're wearing those bracelets, aren't you?

Şu kelepçeleri takıyorsunuz, öyle değil mi?

Take these goddamn bracelets off!

Şu lanet kelepçeleri çıkar!

We carry bracelets, Blitch and has inessive.

Kelepçeleri biz takıyoruz, Blitch de "Inessive" var.