English-Turkish translations for brackish:

tuzlu · other translations

brackish tuzlu

The water's brackish, but drinkable.

Su biraz tuzlu ama içilebilir.

Bit brackish but good pressure.

Biraz tuzlu ama tazikli.