English-Turkish translations for braid:

örgü, örgülü · saç örgüsü · kurdele · örmek · other translations

braid örgü, örgülü

And his neck is caught in a witch's braid.

Ve boynun bir cadının saç örgüsüne yakalandı.

Red coat, blonde hair in a braid and very short.

Kırmızı paltolu, sarı saçlı ve örgülü ayrıca çok kısa boylu.

This guy with the braided beard, I had no idea!

Bu sakalı örgülü adam, hiç bir fikrim yoktu!

Click to see more example sentences
braid saç örgüsü

And his neck is caught in a witch's braid.

Ve boynun bir cadının saç örgüsüne yakalandı.

Red coat, blonde hair in a braid and very short.

Kırmızı paltolu, sarı saçlı ve örgülü ayrıca çok kısa boylu.

Maybe someone with an elegant little braid.

Belki zarif ufak bir saç örgüsü olabilir.

Click to see more example sentences
braid kurdele

And that little girl's hair, with those lovely braids.

Ve o küçük kızın saçları, o güzel kurdele ile

We're making braids for children.

Çocuklar için kurdele yapıyoruz.

braid örmek

She may wanna braid that.

O belki bunu örmek ister.