English-Turkish translations for brain:

beyinli, beyin · kafa · zekâ · akıl · zeki · zihin · beynini patlatmak · other translations

brain beyinli, beyin

I have a patient, a young boy with a rare brain disease. He's very, very sick.

Bir hastam var, küçük bir çocuk, ender görülen bir beyin hastalığı. çok ama çok hasta.

But you see a naked guy your brain says, "I want that.

Ama çıplak bir herif görünce beynin diyor ki: "Onu istiyorum.

And possible brain damage if the oxygen level falls too low.

Ve oksijen seviyesi çok düşerse beyin hasarı da olabilir.

Click to see more example sentences
brain kafa

For a small brain. You have a big head.

Küçük bir beyin için, büyük bir kafan var.

Hey, is this brain totally empty?

Hey, bu kafa tamamen boş mu?

This old man is using his brains now is he

Artık bu yaşlı adam kafasını kullanıyor, değil mi?

Click to see more example sentences
brain zekâ

Show me some brains.

Bana biraz zeka gösterin.

Beauty, brains and a gambler's heart, a lethal combination.

Güzellik, zeka ve bir kumarbazın kalbi. Ölümcül bir terkip.

Beauty, brains and a gambler's heart

Güzellik, zeka ve bir kumarbazın kalbi.

Click to see more example sentences
brain akıl

You see us as a brain an athlete a basket case a princess and a criminal.

Bizi bir beyin olarak görüyorsunuz, bir atlet, bir akıl hastası, Bir prenses ve bir suçlu.

Because it's a brain game.

Çünkü bir akıl oyunu.

See? Brain surgeon smartest guy in the room.

Beyin cerrahı odadaki en akıllı adam işte.

Click to see more example sentences
brain zeki

Because the zombie who ate the world's smartest brain Took the world's smartest poop.

Çünkü dünyanın en zeki beynini yiyen zombi, dünyanın en akıllı kakasını dışkıladı.

Yes, a big, smart brain.

Evet, kocaman zeki bir beyne.

He sounds like a brain.

Kulağa zeki gibi geliyor.

Click to see more example sentences
brain zihin

Could be brain damage or a mental disorder of some kind.

Beyni hasar görmüş olabilir ya da bir çeşit zihinsel rahatsızlıktır.

That's a lot of brain power.

Bu çok büyük bir zihin gücü demek.

Besides, cadmus' creepy little psychic genomes Left a bad taste in his brain.

Ayrıca Cadmus'un ürkütücü küçük cinleri zihninde kötü bir tat bıraktı.

Click to see more example sentences
brain beynini patlatmak

Congenital Brain Explosion Disease.

İrsi Beyin Patlaması Hastalığı".

The sniper laid him low, and strewed his brains.

Nişancı onu yatırdı ve sonra beynini patlattı.

Plus it's way classier than blowin' your brains out.

Artı, bu beynini patlatmaktan çok daha şık.