English-Turkish translations for brand:

marka · damga · gıcır · markalı · markalamak · sembol · usul · damgalamak · işaret · other translations

brand marka

There's always a problem when a new brand comes about.

Yeni bir marka yaratmada her zaman bir sorun çıkar.

Well, honey, is there a particular brand you want?

Hayatım, istediğin belirli bir marka var mı?

Yes, but it's another brand.

Evet ama farklı bir marka.

Click to see more example sentences
brand damga

Robert? The brand, the symbol, could it have another meaning?

Robert, damga, sembol, başka bir anlamı olabilir mi?

There's a fifth brand.

Beşinci bir damga var.

I am a six sigma black belt ultra, with the groin branding to prove it.

Ben bir altı sigma ultra siyah kuşağım, kanıtlamak için karnımda damgası var.

Click to see more example sentences
brand gıcır

My dad gives you a brand new car

Babam sana gıcır gıcır bir araba veriyor

This thing is brand new.

Bu şey gıcır gıcır.

This thing looks brand-new.

Bu şey gıcır gıcır görünüyor.

Click to see more example sentences
brand markalı

New York City Police Department brand.

New York Polis Departmanı markalı.

It's a brand new book.

O markalı yeni bir kitap.

This is brand-new carpet.

Bu, markalı yeni bir halı

Click to see more example sentences
brand markalamak

Who has more power and influence in Hollywood, writers or brands?

Hollywood'da kim daha çok güç ve etkiye sahip, yazarlar yoksa markalar mı?

Only the best brands.

Sadece en iyi markalar.

It's brands, Abby. They're alive!

Bunlar markalar, Abby, yaşıyorlar!

Click to see more example sentences
brand sembol

Robert? The brand, the symbol, could it have another meaning?

Robert, damga, sembol, başka bir anlamı olabilir mi?

That's a glyph a vampire cattle brand.

Bak bu bir sembol. Bir tür vampir damgası.

brand usul

Old school VR with a brand new CP?

Eski usul VR'a yeni nesil CP mi?

brand damgalamak

It wasn't like, it wasn't like branding a sheep.

Bir koyunu damgalamak gibi bir şey değildi.

brand işaret

You don't know Dode's brand.

Sen Dode'un işaretini bilemezsin.