English-Turkish translations for brash:

küstah, küstah. · atılgan · other translations

brash küstah, küstah.

Fearless, arrogant, brash and gifted.

Korkusuz, küstah, arsız ve yetenekli.

Brash, rude, anti-social, impulsive?

Küstah, kaba, anti-sosyal, itici mi?

You're so brash, rude

Sen de küstah, kaba

Click to see more example sentences
brash atılgan

Is she a brash and successful entrepreneur?

Atılgan ve başarılı bir girişimci mi?

Oh, please, I was once a, uh brash, overconfident new nurse myself.

Lütfen. Ben de bir zamanlar atılgan, kendine güvenen yeni bir hemşireydim.