English-Turkish translations for brat:

veletler, velet., velet · çocuk · Yumurcak · hergele · other translations

brat veletler, velet., velet

Come here, you little brat!

Gel buraya, seni küçük velet!

What now, you little brat?

Şimdi ne var, küçük velet?

What's with you and the brat?

Sen ve şu velet nesiniz?

Click to see more example sentences
brat çocuk

You're acting like a spoiled brat.

Şımarık bir çocuk gibi davranıyorsun.

For a second, you looked like a spoiled brat.

Bir an için, şımarık bir çocuk gibi göründün.

I am a little brat.

Ben küçük bir çocuğum.

Click to see more example sentences
brat Yumurcak

No, not this time, you little brat.

Hayır bu sefer olmaz seni küçük yumurcak.

It's hard to imagine you a selfish brat.

Seni bencil bir yumurcak olarak hayal etmek zor.

Hurry up, you brat, I'm late!

Yumurcak, acele et, geç kaldım!

Click to see more example sentences
brat hergele

This brat, come over here.

Seni hergele, buraya gel.

You deceitful little brats!

Seni hilebaz küçük hergele!

Ji Heon, this brat.

Ji Heon, seni hergele.