English-Turkish translations for breach:

ihlal · gedik · yarık · gedik açmak · bozulma · sızıntı · kırmak · other translations

breach ihlal

This is not a normal breach.

Bu normal bir ihlal değildir.

I'm afraid there's been a breach in vault security.

Korkarım ki, mahzen güvenliğinde bir ihlal var.

He said, "Once more unto the breach, dear friends.

O dedi ki, "Bir kez daha, ihlale kadar, sevgili dostlar.

Click to see more example sentences
breach gedik

Yes, but there's a breach in his garden wall.

Evet ve bahçe duvarında bir gedik var.

A force field sealed the breach.

Bir güç alanı gediği mühürledi.

What do you mean breached?

Ne demek gedik açılmış?

Click to see more example sentences
breach yarık

Warning, outer hull breach.

Uyarı, dış gövde yarığı.

Outer hull breach.

Dış gövdede yarık.

Hull breaches on B-Deck, C-Deck.

Gövde yarıkları.B Güvertesi, C Güvertesi

breach gedik açmak

What do you mean breached?

Ne demek gedik açılmış?

If the wall is breached, Helm's Deep will fall.

Eğer surda gedik açılırsa, Miğfer Dibi düşer.

No army has ever breached the Deeping Wall or set foot inside the Hornburg!

Hiçbir ordu bu dip surların ortasında gedik açıp Boruşehir'e ayak basamadı daha!

breach bozulma

Estimated breach in one minute.

Tahmini bozulmaya bir dakika.

breach sızıntı

It was a data breach.

Bir veri sızıntısı oldu.

breach kırmak

Garage door breached.

Garaj kapısı kırıldı.