English-Turkish translations for bread:

ekmekli, ekmek · ekmek parası · para · yiyecek · pane etmek · other translations

bread ekmekli, ekmek

I brought in some eggs, milk, bread and coffee for breakfast.

Kahvaltı için biraz yumurta, süt, ekmek ve kahve getirmiştim.

Bread and wine or beer and that's it.

Ekmek ve bira yada şarap, hepsi bu.

You want more bread? Yeah.

Daha fazla ekmek mi istiyorsun?

Click to see more example sentences
bread ekmek parası

Bread for some bread?.

Ekmek için biraz para mı?

Chul-soo wins cigarette money Su-jin wins bread money.

Chul-soo sigara parası kazanır, Su-jin ekmek parası.

Did the guy pay for the steamed bread?

O herif ekmek için para ödedi mi?

Click to see more example sentences
bread para

Bread for some bread?.

Ekmek için biraz para mı?

Chul-soo wins cigarette money Su-jin wins bread money.

Chul-soo sigara parası kazanır, Su-jin ekmek parası.

Did the guy pay for the steamed bread?

O herif ekmek için para ödedi mi?

Click to see more example sentences
bread yiyecek

I want bread. who will eat bread? wait a minute.

Ekmek istiyorum. Kim yiyecek ekmeği? Dur bir dakika.

Cheese, wine, bread, prepared foods, but everything local.

Peynir, şarap, hazır yiyecekler. Ama her şey yerel.

Food coupons, for bread.

Yiyecek kuponları ekmek için.

Click to see more example sentences
bread pane etmek

Beef, pork fillet, liver, breaded brains, marrow

Sığır eti, domuz filetosu, ciğer, pane beyin, ilik