English-Turkish translations for breadcrumb:

ekmek kırıntısı · kırıntı · other translations

breadcrumb ekmek kırıntısı

Like Hansel and Gretel, we just followed the breadcrumbs all the way home.

Hansel ve Gratel gibi, eve kadar ekmek kırıntılarını takip ettik.

Swallow something the size of a breadcrumb and farewell to depression, anxiety, insomnia.

Ekmek kırıntısı kadar bir şey yut ve elveda depresyon, stres, uykusuzluk.

Hardison, breadcrumbs the Myerson family and the car itself.

Hardison, ekmek kırıntıları Myerson ailesi ve araba hakkında

Click to see more example sentences
breadcrumb kırıntı

Like Hansel and Gretel, we just followed the breadcrumbs all the way home.

Hansel ve Gratel gibi, eve kadar ekmek kırıntılarını takip ettik.

Swallow something the size of a breadcrumb and farewell to depression, anxiety, insomnia.

Ekmek kırıntısı kadar bir şey yut ve elveda depresyon, stres, uykusuzluk.

Hardison, breadcrumbs the Myerson family and the car itself.

Hardison, ekmek kırıntıları Myerson ailesi ve araba hakkında

Click to see more example sentences