English-Turkish translations for break up:

ayrılmak · other translations

break up ayrılmak

That's really the worst way to break up.

Ayrılmak için en kötü yol bu gerçekten.

Maybe you picked the wrong time to break up.

Belki de ayrılmak için yanlış zamanı seçtin.

Nora and I are breaking up after eight years together.

Nora ve ben sekiz yıl aradan sonra ayrılıyoruz.

Click to see more example sentences