English-Turkish translations for breakable:

kırılabilir · kırılgan · other translations

breakable kırılabilir

Uh, unfortunately, the furniture here is antique, which means breakable.

Ne yazık ki buranın mobilyaları antika, yani çok kolay kırılabilir.

Underground access, breakable walls.

Yeraltından erişim, kırılabilir duvarlar.

We're all just meltable flesh and breakable bones.

Hepimiz eriyebilir etten ve kırılabilir kemikten yaratılmışız.

Click to see more example sentences
breakable kırılgan

Pure, true and breakable, like Venetian glass.

Saf, gerçek ve Venedik camı gibi kırılgan.