English-Turkish translations for breaker:

kırıcı · kesici · other translations

breaker kırıcı

Mostly the same, but the code breakers haven't found anything

Çoğunlukla aynı ama şifre kırıcılar hiçbir şey bulamadı

Not bad for a code breaker.

Kod kırıcı için fena değil tabii.

Mr. Record Breaker

Bay Plak Kırıcı

Click to see more example sentences
breaker kesici

Probably just a circuit breaker's been tripped.

Muhtemelen sadece bir devre kesici anahtar takılmıştır.

All circuit breakers are open.

Tüm devre kesiciler açık.