breast feeding

Of course, for some mothers, breast-feeding can become an addiction unto itself.

Tabii ki, bazı anneler için emzirme başlı başına bir bağımlılık olabilir.

Breast-feeding is a very sensitive subject for me.

Emzirme benim için çok hassas bir konu.

This is my baby and I breast-feed it.

Bu benim bebeğim ve onu ben emziriyorum.

And I will stay home and breast-feed. You'll see.

Ve ben evde kalıp emzireceğim.Sen de göreceksin.

Cooking and cleaning and breast-feeding Mitch.

Yemek, temizlik ve Mitch'i emzirmek.

Ross I bet that Ross's wife is Still breast-feeding.

Ross Ross'un karısı da bahse varım hala emziriyordur.

She still breast-feeds me, but don't tell anybody.

Hala beni emziriyor ama sakın kimseye söylemeyin.

How do you breast-feed an unborn child?

Doğmamış bir çocuğu nasıl emzirirsin ki?

One day, he stopped breast-feeding.

Bir gün, meme emmeyi de bıraktı.

Perfect for breast-feeding.

Emzirmek için mükemmel.