English-Turkish translations for breast:

göğüslü, göğüs · meme · · kalp · other translations

breast göğüslü, göğüs

You know, you have really beautiful breasts and someone should tell you that every day.

Biliyor musun, çok güzel göğüslerin var. Ve biri bunu sana her gün söylemeli.

You've got very nice breasts.

Çok güzel göğüslerin var.

A small slice of breast, please.

Küçük bir parça göğüs lütfen.

Click to see more example sentences
breast meme

There's a genetic link between mothers and daughters and sisters who have had breast cancer.

Meme kanseri olan anneler kızlar ve kardeşler arasında genetik bir bağlantı var.

Some experts say silicone breast implants are dangerous, unhealthy and degrading to women,

Bazı uzmanlara göre silikon meme implantları tehlikeli, sağlıksız ve aşağılayıcı.

These four women have breast cancer.

Bunlar, meme kanseri olan dört kadın.

Click to see more example sentences
breast

Thanks for stopping by and for the breast hat.

Uğradığın için ve göğüs şapkası için sağ ol.

Of course, for some mothers, breast-feeding can become an addiction unto itself.

Tabii ki, bazı anneler için emzirme başlı başına bir bağımlılık olabilir.

Pink for breast cancer.

Meme kanseri için pembe.

Click to see more example sentences
breast kalp

A breast. A breast?

Bir kalp Bir Kalp?

Your heart beats in Einon's breast.

Senin kalbin Einon'ın göğsünde atıyor.

So maybe these moms weren't all bad, and maybe, sometimes, underneath a pair of giant, synthetic breasts, you can find a giant, nonsynthetic heart.

Belki de bu annelerin hepsi kötü değildi, hatta belki de, bazen, dev bir çift sentetik göğüsün altında, sentetik olmayan dev bir kalp bulabilirdiniz.