English-Turkish translations for brethren:

kardeşler · other translations

brethren

You and I are brethren.

Siz ve ben kardeşiz.

God bless me and my brethren!

Tanrı, beni ve kardeşlerimi korusun!

Dearest brethren, your attention, please.

Sevgili yoldaşlarım. Lütfen dikkat.

Brethren, irrespective of ourgrief, as ourfaith ordains Ismail will remain unblessed.

Canlar, acılarımız ne olursa olsun, inancımız gereği İsmail duasız kalacaktır.

TSANGARlDES: We have HM brethren here.

Burada bir heavy metal tarikatımız var.

Are yourhearts one, brethren?

Gönüller bir mi, erenler?