English-Turkish translations for bridegroom:

damat, damat. · other translations

bridegroom damat, damat.

Bride's name is Da Hye Ryu, bridegroom is Jin Soo Yang

Gelinin adı Da Hye Ryu, damat olan Jin Soo Yang.

Sir, you're looking so handsome just like a bridegroom.

Efendim, çok yakışıklı görünüyorsunuz. Tıpkı bir damat gibi.

The bridegroom wants nothing at all

Damat tarafı hiçbir şey istemiyor.

Click to see more example sentences