English-Turkish translations for bridging:

köprüler, köprü · other translations

bridging köprüler, köprü

Right, but according to this map there is no bridge.

Peki, ama bu haritaya göre köprü falan yok.

I've made a bridge for you.

Sizin için bir köprü yaptım.

Okay, if if you squint and have a real good imagination, that sort of looks like a bridge.

Eğer gözlerini kısarak bakarsan ve gerçek bir hayal gücün varsa bir köprü gibi görünüyor.

Click to see more example sentences